Mae Masquerade yn rhoi cyfle i bobl o bob oed a gallu gael mynediad at y celfyddydau.  Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addasu drama a symudiadau, ac yn gwella eu sgiliau actio a symud. Mae ein dull o weithio, sy’n hollgynhwysol, yn annog cyfranogwyr cymysg eu gallu o bob math o gefndir.

Ar un adeg Masquerade oedd yn trefnu’r gweithdai, ond mae’r mudiad hwnnw wedi dod i ben bellach. Penderfynwyd y bydden ni’n rhedeg y grŵp poblogaidd, sydd wedi bod yn cwrdd ar ddydd Mercher cyntaf bob mis yn Llanfyllin ers mis Ebrill 2012. Erbyn hyn mae gennym arweinydd newydd gwych, Fiona Collins, sy’n rhedeg y sesiynau gyda chefnogaeth Mandi Hutchinson a Jane Carrington. Arweiniodd y gweithdai oedd yn digwydd unwaith y mis rhwng Ebrill a Rhagfyr 2012 at greu 3 stori fer o fewn y grŵp, a chafodd y rhain eu troi’n berfformiad ar gyfer cynulleidfa fach.

 


 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.