Mae Masquerade yn rhoi cyfle i bobl o bob oed a gallu cael mynediad at y celfyddydau. Ym mis Rhagfyr 2012 perfformiwyd y straeon a grëwyd gyda Fiona Collins, Mandi Hutchinson a Jane Carrington.

Ym mis Ionawr a Chwefror 2013 buon nhw’n gweithio ar ddau sesiwn gydag Iris Gordijn i berfformio mewn gŵyl celfyddydau lleol yn y Drenewydd.

Ers Ebrill 2013 maen nhw’n gweithio gyda Sharon Calder a’r thema ar gyfer y sesiynau hyn yw gwledydd y byd. Mae’r grŵp wedi bod yn perfformio ac yn gorymdeithio mewn digwyddiadau lleol megis Diwrnod Sant Myllin, ac ym Mharti’r Wyrcws i gynulleidfaoedd sy’n gwerthfawrogi eu doniau. Edrychwn ymlaen nawr at eu perfformiad adeg y Nadolig!

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.