Masquerade yn grŵp drama a’r celfyddydau ar gyfer pob oedran a gallu.

Dechreuodd y grŵp eu tymor 2015 yn edrych ar thema’r môr. Maent yn gorymdeithio ac yn perfformio mewn digwyddiadau lleol gan gynnwys Dydd Gŵyl Myllin ac yn y Blaid Wyrcws i gynulleidfaoedd teuluol.

Roedd y prosiect i ben gyda noson wych gyda Masquerade a gafodd eu sioe diwedd blwyddyn – Badies Blackbeards a’r Morwyr hallt ddilyn gan berfformiad cerddorol o I Am Sam yn Theatr Llwyn. Mae diolch mawr i bawb a gymerodd ran, yn bresennol ac yn cefnogi y sioe a diolch yn arbennig i Sharon Calder, Jane Carrington a Mandi Hutchinson am eu gwaith caled drwy gydol y flwyddyn.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X