Dechreuodd Masquerade eu tymor 2016 yn edrych ar y thema ‘Ddigwyddiadau Arswyd Hapus!’, a oedd yn cynnwys edrych yn ysgafn ar y genre arswyd a chyfranogwyr archwilio hyn yn greadigol trwy ysgrifennu, theatr, sain a chelf a chrefft. Maent yn arbrofi gyda chreu tensiwn dramatig gan ddefnyddio rhythm ac ailadrodd, awyrgylch adeiladu a ‘brawychus’ y gynulleidfa. Buont yn cymryd rhan mewn sesiynau bob yn ail wythnos o fis Ebrill – Rhagfyr 2016.

Maent yn gorymdeithio ac yn perfformio mewn digwyddiadau lleol, gan gynnwys Dydd Gŵyl Myllin ym mis Mehefin ac yn y Blaid Wyrcws ym mis Gorffennaf i gynulleidfaoedd teuluol. Roedd tua 50 o bobl yn bresennol i bob un o’r perfformiadau hyn. Roedd y prosiect i ben gyda noson ddifyr yn Theatr Llwyn ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Rhagfyr gyda Academi Ghost perfformiad galw i lle nad oedd cynulleidfa o dros 70 oedd yn mwynhau’r perfformiad yn fawr iawn.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.