Mae Masquerade yn grŵp drama a celfyddydau dan arweiniad Sharon Calder ar gyfer oedolion a phobl ifanc ag anableddau dysgu ond mae croeso i bawb.

Gweithdai Celf / Drama / Dawns / Cerddoriaeth wedi’u hanelu at bobl ifanc ac oedolion ag anableddau dysgu.

£ 3 y sesiwn

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin

Amser: 6.30pm – 8.45pm

Dyddiadau: bydd y grŵp yn cyfarfod ar ddydd Mercher bob mis canlynol:
10 a 24 Ebrill
8 a 22 Mai
5ed a 19eg Mehefin
3ydd a 17eg Gorffennaf
11eg a 25eg Medi
9 a 23 Hydref
6ed a 20fed Tachwedd
4ydd Rhagfyr
Dydd Sadwrn 7fed Rhagfyr – Diwrnod Perfformiad yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Pin It on Pinterest

Share This
X