Medr a Gwefr

Gweithgareddau gyda’r nod o ddatblygu arferion celf cyfranogol

WCAN

Wrexham Community Artists Network (Wrexham CÂN),

A creative network to give the participatory arts in Wrexham a voice!

The network offers community artists in all disciplines and at any stage of their career a space to share their experiences, reflect on their work and make connections.

CRE8

A creative network to give the participatory arts in Powys a voice!

The network offers community artists in all disciplines and at any stage of their career a space to share their experiences, reflect on their work and make connections.

Read about our Skills & Thrills projects below

Hanfodion Creadigol 2018

Hanfodion Creadigol 2018

Rhaglen o weithdai ar gyfer artistiaid er mwyn datblygu arferion ym maes celfyddydau cymunedol, ac ar yr un pryd cynnig cyfle i gwrdd â phobl newydd a rhwydweithio.   Gweithdy Egwyddorion Safonau Daeth Rhian Hutchings a Tracey Jones o ArtWorks Cymru i gyflwyno...

Cronfa Hyfforddi Artistiaid 2018

Cronfa Hyfforddi Artistiaid 2018

Cefnogwyd yr artist Ali Pickard i fynychu hyfforddiant ‘Pop-Ups - The Mechanics of Folding Paper Sculpture’ - Cynhaliwyd y gweithdy gan Duncan Birmingham un o brif ddylunwyr y DU yn y maes hwn. Dysgodd Ali amrediad o dechnegau dros y penwythnos, a bydd yn arbrofi...

Hanfodol Creadigol 2017

Hanfodol Creadigol 2017

Gweithio gyda Dementia fel Artist Cymunedol Sesiwn DPP yn canolbwyntio ar ddiddymu demensia ac i roi enghreifftiau ymarferol o waith y gellir eu mabwysiadu i ddod â budd i bobl â Dementia, eu gofalwyr a'u teuluoedd. Roedd cymysgedd o sesiynau ymarferol, fideos byr,...

Cyswllt Celf Cronfa Hyfforddiant 2017

Cefnogodd ein cronfa hyfforddiant arlunydd: Guy Levy i fynychu cwrs dwy ddiwrnod yn Brighton ar Ddatblygu Sgiliau Cysgodi Puppedry Cath Rigler i fynychu cwrs Stori Beunydd Profiad o 5 diwrnod yn Theatr Clwyd Daeth Carol Pearce i adrodd straeon am gynhadledd iechyd yn...

Chronfa’r Dychymyg 2017

Chronfa’r Dychymyg 2017

Cefnogodd ein Gronfa Dychymyg artistiaid sy'n datblygu syniadau newydd a chyffrous megis ‘Bloombrella’, fu’n cynnal gweithdai cyfranogiad cyhoeddus cyn ac yn ystod ‘Radnor Fringe Festival’. Crëwyd 75 ‘Bloombrella’ gan gynnwys 20 parasol, gyda chanlyniadau trawiadol a...

Hanfodol Creadigol 2016/17

Hanfodol Creadigol 2016/17

Rhoesom gyfleoedd i artistiaid ddatblygu eu harferion celfyddydol cymunedol a'r cyfle i gwrdd â phobl a rhwydwaith newydd. Ffotograffiaeth Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf hon yn Llanfyllin ar ddydd Sadwrn 8 Hydref. Roedd Ray Hall yn hyfforddwr gwych a chynyddodd...

Innovation Fund 2016

Innovation Fund 2016

Members were invited to apply for a £400 innovation fund to produce new work. Carrog Calling Artists Lorraine Mainelli and Fiona Collins worked with the village’s thriving Cub Pack, which is made up of over 20 local children between 7 and 11 years old. The grand...

Cyswllt Celf Hyffordiant 2016

Cyswllt Celf Hyffordiant 2016

Cynhaliwyd dau sesiwn gweithdy ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, a sut y gellir ei ymgorffori mewn arferion creadigol yr artist i’w gynnig i ysgolion. Hefyd cynhaliwyd sesiwn hyfforddi ar gyfer athrawon Powys a Wrecsam ar sut i ddefnyddio’r ddawn o ddweud...

Cyswllt Celf Hyffordiant 2015

Cyswllt Celf Hyffordiant 2015

Cynhaliwyd hyfforddiant Gwaith Coed i artistiaid yn Wrecsam dan ofal Harry Greaves. George Stroud fu’n hyfforddi staff ar y ‘Final Cut X’ newydd.   Mae nifer o artistiaid wedi elwa o’n cronfa hyfforddi, megis: Aeth Dux ar gwrs datblygu cymuned permaddiwylliant...

Cre8 2015

Cre8 2015

Ymhlith y cyfarfodydd ym Machynlleth roedd Milly Jackdaw yn arwain sesiwn ar ôl derbyn cyllid hyfforddi gennym ar thema ‘Straeon Tylwyth Teg’, Jo Munton oedd arweinydd sesiwn ar ‘Grym y Pyped’, cafwyd cyflwyniad gan Jane Hoy a Rosie Leach i Theatr Fforwm, Carol fu’n...

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.