Newyddion

Llanfyllin yn Canu

Llanfyllin Sings is led by Cathy Beech and managed by Arts Connection - Cyswllt Celf. Each session starts with an hour of vocal warm and singing, followed by a break, followed by learning a song with more in-depth harmonies. The sessions are fun and informal and about...

Llanfyllin yn Canu – Côr Cymunedol

Côr gymunedol newydd yw Llanfyllin Canu. Mae'n costio £2 y sesiwn. Arweinir y côr gan Suzanne Edwards a Paul Wardell. Byddwn yn cyfarfod bob wythnos ar ddydd Sul rhwng 3.30 a 5.30pm ar y dyddiadau canlynol: - 30 Medi - 7fed, 14eg, 21ain, 28ain Hydref - 11eg, 18fed,...

Argraffu Lino – cwrs 5 wythnos

Cwrs 5 wythnos Argraffu Cwrt Lino Gwnewch eich cardiau Nadolig sydd wedi'u pwrpasu a'u gwneud â llaw! Dysgwch bethau sylfaenol argraffu lino, sut i ddylunio'ch gwaith celf, lino torri ac argraffu eich dyluniadau - gallwch greu eich gwaith celf eich hun a hefyd...

Celfyddydau Teulu Hwyliog Arswydus 2018

Paratowch i guro neu drin! Mae gennym gerfio pwmpen, crefftau creulon a phaentio wynebau! Dydd Mercher 31 Hydref - 1 - 4pm Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin £ 3 y teulu Sesiwn galw heibio yw hwn, felly mae croeso i chi popio ar unrhyw adeg a thalu pan ddaw neu...

Criw Ffilmic – Gweithdai Ffilmiau Digidol

Awydd rhoi cynnig ar wneud ffilm? Cyfle i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i wneud eich ffilm eich hun - ar ôl y gweithdai, cewch gyfle i’w defnyddio trwy gystadlu yn her Ffilm 10 Diwrnod Ffilmic Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o wneud ffilmiau Dydd Sadwrn -...

Côr Cymunedol

Côr gymunedol newydd yw Llanfyllin Sings. Byddwn yn dechrau côr cymunedol rheolaidd ym mis Hydref - darganfyddwch fwy a sut i gymryd rhan trwy ddod i'r sesiwn blasu am ddim hon. Byddwn yn canu a bydd cacen am ddim a lluniaeth ar gael. Byddwn yn penderfynu gyda'r...

Dosbarthiadau Darlunio Bywyd ar gyfer 2018/19

Mae ein sesiynau 'Life Drawing' poblogaidd yn ôl ar ôl gwyliau'r haf. Mae'r sesiwn gyntaf yn cael ei diwtorio fel y gall dechreuwyr yn ogystal â bwletinwyr tymhorol ddod ar hyd. Yn dechrau ar 12 Medi, 6 - 9pm ac yna'n parhau bob mis wedi hynny rhwng 7 a 9pm. 12 Medi...

Anghenion Creadigol – Sgiliau Gweithdai a Hwyluso

Cysylltu trwy Chwarae Dysgwch i archwilio deinamig personol a grŵp mewn sesiwn ymarferol o ymarferion sy'n seiliedig ar gemau dan arweiniad Dux, ymarferydd celfyddyd cymunedol profiadol ac arbenigwr chwarae sy'n dod i'r amlwg. Bydd y sesiwn yn brofiad...

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.