Newyddion

Diwrnod Casglu Memorabilia Rhyfel Byd Cyntaf a 1920

Rydym yn chwilio am ffotograffau, toriadau papur newydd, dogfennau, llythyrau dillad, celf, cofroddion, yn ogystal â straeon teulu a basiwyd i lawr er mwyn ein helpu i greu darlun clir o fywyd mewn gwirionedd yn ystod y rhyfel ac yn ystod y 1920au o bob rhan Dyffryn...

Ymweliad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Fel rhan o'n prosiect Celfyddydau Rhyfel, byddwn yn darparu cludiant am ddim i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i archwilio'r casgliadau yno a bydd sgwrs i ymwelwyr ar arteffactau sydd ganddynt ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cofrestrwch...

Hyfforddiant Digidol Hanes Llafar

Cofrestrwch nawr: [/ fc] Hyfforddiant Digidol Hanes Llafar Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y newid isod yn amodol ar newid: Dysgwch sut i ddal straeon o'r gorffennol. Darperir lluniaeth ond mae angen ichi ddarparu'ch cinio eich hun...

Masquerade 2019

Mae Masquerade yn grŵp drama a celfyddydau dan arweiniad Sharon Calder ar gyfer oedolion a phobl ifanc ag anableddau dysgu ond mae croeso i bawb. Gweithdai Celf / Drama / Dawns / Cerddoriaeth wedi'u hanelu at bobl ifanc ac oedolion ag anableddau dysgu. £ 3 y sesiwn...

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.