Newyddion

Warring Arts 2018/19

Warring Arts 2018/19

Ysbrydolwyd prosiect "Warring Arts" gan effaith y Rhyfel Byd cyntaf ar ein celfyddydau a’n diwylliant. Wrth ymateb i erchylltra a’r chwyldro cymdeithasol, cafwyd newidiadau dramatig mewn dulliau celf o bob math, arweiniodd at y Dauddegau Gwyllt sy’n parhau i gael...

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2019

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2019

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin – Noddir yn garedig gan Gyngor Tref Llanfyllin a Chymdeithas Ddinesig Llanfyllin – Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw: Dydd Llun 11 Tachwedd Dylid dychwelyd eich ffurflen gais gyda’r llun(iau) erbyn 11eg Tachwedd 2019 at:...

Dosbarthiadau Lluniadu Bywyd ar gyfer 2019

Dosbarthiadau Lluniadu Bywyd ar gyfer 2019

Mae ein sesiynau Arlunio Bywyd poblogaidd yn ôl ar ôl gwyliau'r haf. Mae'r sesiwn gyntaf yn cael ei thiwtora felly gall dechreuwyr yn ogystal â braslunwyr profiadol ddod draw. Gan ddechrau ar 12fed Medi, 6 - 9pm ac yna parhau ymlaen bob mis wedi hynny rhwng 7 - 9pm -...

Gwneud Mamau Hanner Tymor

Gwneud Mamau Hanner Tymor

Gweithdy crefft galw heibio teulu hanner tymor. Croeso i bob teulu a gallu. Bydd ein hartistiaid proffesiynol yma i'ch tywys wrth wneud eich Mamau eich hun - dewch â lluniau portread i'w hatodi i'ch Mam! £ 3 y teulu E-bostiwch sioned @ artsconnection i gael mwy o...

Dawnsio Salsa – Cwrs 5 wythnos

Dawnsio Salsa – Cwrs 5 wythnos

Dawnsio Salsa ar gyfer dechreuwyr a lefel ganolradd Lleoliad: The Cross Keys Llanfyllin Dyddiadau: Hydref 23ain, 30ain, Tachwedd 6ed, 13eg, 27ain Amseroedd: 7 - 9.30 yp Cost: £ 5 y sesiwn - talu wrth gyrraedd

Pin It on Pinterest

Share This
X