Offer sydd ar gael i’w Hurio

Dim ond aelodau sy’n cael hurio ein hoffer; mae hyn yn rhan o delerau ein polisi yswiriant.

Rydym yn gofyn am rodd o o leiaf £1 bob tro byddwch yn hurio darn o offer.

Os ydych yn defnyddio ein hoffer at ddiben creu elw (h.y. os ydych yn cael eich talu neu’n codi tâl mynediad) byddwn yn codi ffi o £10 bob tro byddwch yn hurio darn o offer.

Mae’r offer canlynol ar gael i’w hurio gennym:

 • Gliniaduron Apple Mac (sy’n cynnwys meddalwedd golygu ffilmiau a/neu gerddoriaeth ‘Final Cut Express’)
 • Gliniadur PC (gyda meddalwedd golygu ffilmiau ‘Premiere Pro’)
 • 2 gamera Canon 7D
 • 2 gamcordor Canon HD
 • Recordydd Sain gyda Meic Sennheiser
 • 2 Drybedd
 • 2 Daflunydd
 • 10 Llechen Lenovo
 • PA (mae meicroffonau a standiau ar gael hefyd)
 • Wrn
 • Îsls

Cysylltwch â ni i archebu a hurio’r offer.

Os hoffech gyfrannu unrhyw adnoddau inni (offer ffilm, ffotograffiaeth, cerddorol neu swyddfa) gofynnir i chi gysylltu â’r swyddfa.

Pin It on Pinterest

Share This
X