Ezma Zhao

Artist Tecstilau Cymunedol | Cerflunydd | Artist Ffeibr | Artist Ecolegol

Dwi’n artist tecstilau a ffeibr, yn gerflunydd, yn frodwr, yn fardd, yn ffotograffydd, yn awdur, yn gerddwr obsesiynol ac yn deithiwr. Ces fy magu yng Nghymru yng nghanol dyffrynnoedd a chefn gwlad, gyda digonedd o natur i’m hysbrydoli. Gydag ymwybyddiaeth moesol cryf o fy mhrosesau creu a ffynonellau fy neunyddiau, mae gen i angerdd obsesiynol dros wneud a darganfod dulliau amgen o greu mewn ffyrdd cynhyrchiol heb gemegau, a heb adael dim ôl troed carbon.

Dwi’n rhedeg clwb celf ar ôl ysgol i blant yn yr Hyb yn y Drenewydd. Gwaith gwirfoddol ydy hwn gyda’r bwriad o greu man lle gall plant a theuluoedd ddod i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau celf a chrefft.

Dwi’n rhan o bwyllgor Amgueddfa Wehyddu’r Drenewydd ac ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar raglen addysgol yn Amgueddfa Wehyddu’r Drenewydd ac yn rhedeg gweithdai i blant yno. Dwi’n gredwr cryf mewn dod â chymunedau at ei gilydd i gynnwys pawb. Wedi’r cyfan, mae pawb yn cyfri ac yn perthyn.

07578 347 089

ezmamacro@yahoo.co.uk

ezmazhaotextileartist.wordpress.com

Pin It on Pinterest

Share This
X