Gillian Brownson

Bywiogi Llenyddiaeth
Ymarferwr Theatr Gymunedol a storïwr ydy Gillian Brownson, sy’n cyflwyno ysgrifau gwreiddiol ynghyd â storïau traddodiadol, sydd wedi hen ennill eu plwyf i gynulleidfaoedd o bob oed a chefndir. O weld grym stori drosti ei hun, gyda chynulleidfaoedd mewn canolfannau gofal Dementia, mewn ysgolion, amgueddfeydd, canolfannau cymunedol a llawer man arall, mae Gillian wedi ymroi i gyflwyno gwaith sy’n cyffroi ac yn ysbrydoli, gyda llawenydd a chynhesrwydd wrth ei wraidd, lle mae cynulleidfaoedd yn weithgar ac yn dod yn rhan o’r perfformiad. Fel cantores, mae hi hefyd yn defnyddio cerddoriaeth i gyfleu’r negeseuon a’r emosiynau sy’n cael eu harchwilio yn ei storïau.

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Gwynedd Greadigol, Cyngor Sir Ynys Môn, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Drama Spectrum, yr Amgueddfa Forwrol, Theatr P4 yn yr Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant, ac Amgueddfa V&A yn bartneriaid proffesiynol ymhlith eraill.

Ail iaith Gillian ydy’r Gymraeg ac mae hi wedi cyflwyno nifer o brosiectau dwyieithog gyda grwpiau cymunedol Cymraeg eu hiaith.

07939 412 658

gillybrownson@sky.com

45 Moreton Road, Holyhead, Anglesey LL652BG

www.astonishingadventures.co.uk

www.facebook.com/GillianBrownson

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.