Sharon Calder

Cyfleoedd Dathlu Drama a Dawns, Perfformio straeon!

Mae Sharon yn defnyddio Drama integredig, Dawns fynegol, Sain, Crefftau, Ysgrifennu Creadigol ac Offer Taro i greu ac arbrofi gyda straeon, themâu, pynciau a syniadau wrth berfformio.

Mae’n gweithio gyda phlant ysgol a phobl ag anableddau dysgu yn bennaf, ond mae ganddi brofiad hefyd o redeg dosbarthiadau i oedolion.

2015 yw trydedd flwyddyn Sharon o arwain, creu, a hwyluso gweithdai a pherfformiadau gyda ‘Masquerade’ cwmni theatr yn Llanfyllin, sy’n cael ei redeg gan Gyswllt Celf – sy’n gweithio’n bennaf gyda phobl ag anableddau dysgu.

Ymhlith ei chymwysterau mae Tystysgrif Addysg i Raddedigion – Drama a Saesneg, BA (gydag anrhydedd) 2:1 mewn Drama a Saesneg, ac aeth ymlaen i hyfforddi a gweithio fel Actores Broffesiynol yn Llundain ac wedyn i Gernyw. Mae hi’n dal i actio o bryd i’w gilydd, ac yn gwneud gwaith trosleisio; hi oedd prif gymeriad yn y prosiect ffilm gymunedol ‘Who Made Marion’ gan gwmni COIPU Films – cynhyrchwyd a rhyddhawyd y ffilm ar ddechrau 2015.

Sharon oedd un o brif artistiaid ‘Strafagansa Celf’ 2011, 2012 a 2014, sef gweithdai a gynhelir trwy Gyswllt Celf, dros yr haf i bobl ag anableddau dysgu.

Mae Sharon wedi bod ynghlwm wrth brosiectau amrywiol iawn dros y saith blynedd diwethaf trwy Gyswllt Celf; yn eu plith mae prosiectau ‘Dathlu Creadigrwydd Plant’ o fewn ysgolion (The Mousehole Cat, Afonydd, Awstrailia, India, Straeon Tylwyth Teg a Hwiangerddi, Chwedlau Cymru, Trydan),Prosiect Britten 2013 mewn ysgolion (Opera, Y Fedwen Fai a Dawnsio Morris, Chwedlau Gŵyl Fai), Deg Darn y BBC a ‘Frozen’ ymhlith eraill.

Cyn hyn, roedd Sharon yn dysgu gwersi Drama yn Llanidloes ac yn Falmouth, a hi oedd yn gyfrifol am fynd â Gweithdai ‘Dance4life’ i Ysgolion lleol.

Ffôn symudol: 07837814757

E-bost: fairymucker”at”gmail.com

Cyfeiriad: 11 Bryn Siriol, Llansanffraid, Powys SY22 6AW

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
X