Siriol Joyner

Artist a Choreograffydd o Aberystwyth yw Siriol Joyner

Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar y berthynas rhwng symud ac iaith, ac amcan cyfieithu: y posibiliadau a’r hyn sy’n amhosib. Mae’n creu gweithiau ar sail symud, testun a gwrthrych sy’n defnyddio egwyddor croesrywedd a chydosodiad. Ei hunaniaeth Gymreig sy’n arwain ei diddordebau, a statws lleiafrifol ei mamiaith, Y Gymraeg. Mae’n cydweithio gydag artist dawns o Buerto Rico, Nibia Pastrana Santiago i ddatblygu darn sy’n seiliedig ar symud, gyda’r teitl Agua Viva; bydd eu gwaith yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Celf Gyfoes, San Juan Puerto Rico yn ystod Haf 2015. Mae Siriol hefyd ynghlwm wrth ymchwil coreograffi hirdymor gyda’r ymarferwr o’r Iwerddon, Ruairi Donovan, dan yr enw CELTIC RADICAL sy’n ystyried hunaniaeth ddiwylliannol, iaith a lle yma yng Nghymru ac yn yr Iwerddon. Un o’r agweddau ar ei gwaith sy’n ehangu yw gweithio ar safleoedd penodol ac yn yr awyr agored, ac mae’n datblygu hyn drwy weithio ochr yn ochr ag artistiaid megis Phil Smith, Jennifer Monson a Simon Whitehead a’r bio-artist Ariana Jordao. Mae Siriol yn aelod o fwrdd, ac yn curadu ar ran Maynard, sy’n darparu adnoddau ar gyfer celfyddydau dawns a symud yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru. Mae rhaglen Maynard yn cynnwys gŵyl celfyddydau symud flynyddol ym mhentref Abercych yn ogystal â chyfnod preswyl a rhaglen o weithdai sy’n estyn croeso i artistiaid dawns rhyngwladol yng Ngorllewin Cymru.

http://ybarcud.tumblr.com/

http://celticradicals.tumblr.com/

Pin It on Pinterest

Share This
X