I gyd-fynd â’r ardal gwlyptiroedd sydd newydd ei greu yn Llanfyllin, penderfynwyd creu cleren Fai o helyg yn y sioe eleni. Caroline Lowe ddechreuodd y broses, gyda chymorth gan rhai o’r cyhoedd oedd yn bresennol yn y sioe. Mae’r gwaith gorffenedig wedi cael ei arddangos yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol cyn cael ei osod fel rhan o arddangosfa barhaol ar safle gwlyptiroedd Llanfyllin.

Pin It on Pinterest

Share This
X