Prosiect yw hwn ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, sy’n rhedeg yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd.

Bu oedolion o’r lleoliadau canlynol yn cymryd rhan eleni: Cae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r Llai, Mencap, Rhoslyn a Cerrig Camu a’r gymuned leol. Daethant i bedwar sesiwn dros yr haf i gymryd rhan mewn gweithgareddau dawns a chyfryngau celf gweledol. Eleni, thema’r prosiect oedd “Rhith”, ac roedd cyfranogwyr yn mynegi eu hunan mewn ffordd greadigol yn seiliedig ar y thema hon. Mewn un o’r gweithdai celf gweledol gydag Alex Allpress, defnyddiwyd technegau modelu clai gwahanol i greu cestyll ac eitemau eraill, oedd ym marn y cyfranogwyr yn gysylltiedig â’r thema. Buon nhw’n gweithio gydag Iris Gordijn i greu theatr mewn blwch, gwneud pypedau a chreu straeon, gydag offerynnau taro i helpu creu’r rhith. Crëwyd symudiadau dawns yng nghwmni Helen Gane, diolch i ysbrydoliaeth gan rithiau gweledol ac wedyn eu hail-greu trwy symudiadau. Tua diwedd y diwrnod olaf, bu’r cyfranogwyr yn arddangos ac yn rhannu eu gwaith, a chafwyd llawer o hwyl wrth rannu eu gwaith creadigol.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.