Prosiect ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu yw Strafagansa Celf, sydd wedi rhedeg yn llwyddiannus ers 15 mlynedd bron.

Bu oedolion o Gae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r Llai, Mencap, Rhoslyn a Cherrig Camu a’r gymuned leol yn cymryd rhan eleni. Daethant i 4 sesiwn yng nghanolfan gymunedol Castell Caereinion, yn ystod yr haf i gymryd rhan mewn gweithdai dweud straeon, cerdd a chelfyddydau gweledol. Eleni, thema’r prosiect oedd “Sidydd”, a rhoddwyd cyfle i gyfranogwyr fynegi a chreu gwaith yn seiliedig ar y thema hon. Mewn un o’r gweithdai celfyddydau gweledol dan arweiniad Alex Allpress, defnyddiwyd technegau modelu clai gwahanol i greu placiau’n seiliedig ar arwyddion y Sidydd a darnau grŵp yn seiliedig ar y calendr Tsieineaidd. Buon nhw’n gweithio gyda Janet Farahar i greu baneri a darnau grŵp hefyd. Cafwyd cyfle i greu cerddoriaeth a dweud straeon gyda Sharon Calder, gan ddefnyddio’r elfennau sy’n gysylltiedig ag arwyddion y Sidydd i’w hysbrydoli. Tua diwedd y diwrnod olaf, cafwyd llawer o hwyl yn arddangos ac yn rhannu eu gwaith gyda’i gilydd.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.