Prosiect ar gyfer oedolion gydag anawsterau dysgu yw hwn. Roedd dau ddeg tri o oedolion yr ardal yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Strafagansa Celf dros yr Haf. Buon nhw’n gweithio’n agos gyda thri artist cymunedol a thri hwylusydd dros gyfnod o bedair wythnos ar thema “Cestyll”. Sharon Calder oedd yn arwain y sesiynau drama, perfformio a dweud straeon, Niall Evans oedd yng ngofal datblygu cerddoriaeth a dawns a Caroline Lowe oedd yn gyfrifol am y sesiynau creu gwisgoedd, modeli, propiau a thirluniau. I gloi’r prosiect cynhaliwyd perfformiad a gorymdaith ar noson wefreiddiol oedd yn adrodd hanes (trwy wisgoedd, dawns, a chanu) Mynyddoedd, Brenhinoedd, Breninesau, Dreigiau a Chwedlau Cymru.

“Rwyf wedi cael amser gwych. Diolch yn fawr.”

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.