Bu rhyw 30 o oedolion o Gae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r-llai, Mencap, Rhoslyn, Bryn Pystill, Cerrig Camu a’r gymuned leol yn cymryd rhan yn y prosiect dros wyliau’r haf.  Aethpwyd ati i ystyried y thema ‘Gwyliau’ yn ystod y pedwar sesiwn. Defnyddiwyd drama, offer taro, a chelf a chrefftau gan Sharon Calder i greu straeon. Crëwyd Blwch Pwnsh a Jwdi, cardiau post enfawr a gweithiau celf eraill gan Caroline Lowe.  Alwyn Wesson-Caberwal fu’n creu cardiau post bach, masgiau a gweithiau celf eraill. Tua diwedd y diwrnod olaf, cafodd y cyfranogwyr llawer o hwyl yn arddangos ac yn rhannu eu gwaith gyda’i gilydd.

  • Roedd hi mor hyfryd cael adborth cadarnhaol gan y cyfranogwyr ac roedd yn bleser cael cyfrannu at brosiect mor werthfawr

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.