""
1
Enw Cyntaf
Cyfenw
Ffônffôn symudol neu linell dir
Ychwanegwch enwau ac oedran y plant sy'n mynychu isod:
0 /
Cytunaf y gall Cyswllt Celf ddefnyddio unrhyw luniau, ffilm neu waith a gynhyrchir trwy'r prosiect hwn i hyrwyddo eu gweithgareddau celfyddydol cymunedol. Rwyf trwy hyn yn rhoi hawl i Connection Arts i ddefnyddio a dosbarthu unrhyw ffilm, llun, neu gerddoriaeth a wneir gan neu ohonom a'r bobl a grybwyllir uchod. Rwy'n deall bod hyn yn golygu y gellir anfon lluniau a chyfryngau eraill at bapurau lleol, a ddefnyddir ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan Cyswllt y Celfyddydau, ticiwch yr ydych chi'n hapus â hi.
TocynnauPa weithdy fyddwch chi'n ei fynychu?
Nifer y plantMae oedolion sy'n mynychu am ddim - mae'n rhaid i chi dalu am bob plentyn sy'n mynychu
EitemauMaintCyfanswm
Gweithdy Syrcas[field48][field48*field50]
Annual Charge $xxx
Cytunaf â'r telerau a nodir yng Nghynllun Cyswllt Celfyddydau - Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.