Arddangosfa 2003

Rydym wedi cydweithio yn ddiweddar gyda Ysgol Uwchradd Llanfyllin i roi cyfle i drefnu disgyblion Blwyddyn 8, a sefydlwyd, cyhoeddusrwydd a rhedeg arddangosfa o’r gwaith cain a wnaethant gyda’r artist Cefyn Burgess ar gapeli ac yn gweithio ar baneli...

Eisteddfod Genedlaethol 2003

Roeddem yn falch o allu rhannu stondin yn yr Eisteddfod eleni gyda Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru. Roedd yn gyfle da i rwydweithio â chwmnïau celfyddydol eraill ledled Cymru, ac i annog aelodaeth newydd. Rydym hefyd yn rhan noddi prosiect gydag 8 ysgol gynradd, a oedd...

Clwb Badgers 2003

Sally Pinder worked with a group of 15 children from Llanfyllin and the surrounding villages on various painting techniques over a three-week period in order to enable the children to attain achievement badges.

Curiad Machynlleth 2003

CURIAD yn grŵp canu yn eu harddegau a arweinir gan diwtor lleisiol adnabyddus Roxane Smith. Eleni rydym yn ei ariannu cyfres o weithdai ar eu cyfer ac yn cyfrannu tuag at gynhyrchu CD. Yn ychwanegol at y trefniadau y cytunwyd arnynt i’r grŵp hefyd roi ar eu...

Cynllun Chwarae’r Haf Llanfyllin 2003

Artist Sally Pinder murlun gwych dros y ddau ddiwrnod bu’n gweithio gyda mynychwyr Cynllun Chwarae yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned. Roedd briff anodd, yn cynnwys fel y gwnaeth dau grŵp o tua 20 o blant 4 oed – 7 ac 8 – 12. Y canlyniad yw bellach...

Pin It on Pinterest

X