Prosiect Llanfyllin 2007

Prosiect Llanfyllin 2007

Rhwng Medi 2006 a Chwefror 2007 roedd Cyswllt Celf yn cynnig cyfle i fudiadau amrywiol yn Llanfyllin gymryd rhan mewn gweithdai oedd yn gysylltiedig â’r celfyddydau. Bu Clochyddion Sant Myllin yn gweithio gyda Ruth Carter a Cordelia Weedon i gynhyrchu Stori Ddigidol...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2006

Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant yw un o brosiectau craidd Cyswllt Celf. Mae’n cynnig ystod amrywiol ac arbenigol o weithgareddau celf a chrefft i blant rhwng 4 a 11 oed. Hyd yn hyn eleni, mae’r prosiect wedi gwasanaethu 20 o ysgolion yng Ngogledd Powys, gan gynnig...

Ar gyfer Sefydliadau Eraill 2006

Dysgu i’r teulu trwy gelfyddydau, drymio, dawns, crefftau, ysgrifennu creadigol a sesiynau blasu celf ar ran Cyngor Sir Powys. Gweithdai Cerddoriaeth ar ran Gwasanaeth Ieuenctid Powys ym Machynlleth a Llanfair Caereinion. Roedd Prosiect Dawns Cegidfa yn rhedeg ym mis...

Arddangosfeydd 2006

Bu arddangosfa o waith a grëwyd gan blant Ysgol Gungrog ar y thema ‘symud’ yn Llyfrgell y Trallwng yn ystod mis Mai 2006. Bu disgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin yn gyfrifol am lwyfannu dwy arddangosfa o waith blwyddyn 8 ar lawr uchaf y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned....

Pin It on Pinterest

X