Strafangsa Celf 2007

Strafangsa Celf 2007

Mae Strafagansa Celf wedi bod yn rhedeg ers 9 mlynedd; prosiect yw hwn ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Cynhelir cyfres o weithdai diwrnod o hyd trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chyfres o weithdai dros yr haf. Strafagansa Celf y Gwanwyn Bu Mencap yn cymryd rhan...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2007

Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant yw un o brosiectau craidd Cyswllt Celf. Mae’n cynnig ystod amrywiol ac arbenigol o weithgareddau celf a chrefft i blant rhwng 4 a 11 oed. Mae prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi bod ar y gweill ers 9 mlynedd, a hwn yw un o’n...
Ystâd Oldford, Y Trallwng 2007

Ystâd Oldford, Y Trallwng 2007

Gweithdai dawns, cerddoriaeth, helyg a chelf weledol i blant ar gyfer Sioe Oldford. Prosiect canu cymunedol Oldford, sydd unwaith eto wedi arwain at CD o ganeuon a werthwyd adeg y Nadolig i godi arian ar gyfer yr Uned Ofal Arbennig i fabanod yn Ysbyty’r Amwythig....
Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2007

Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2007

Prosiect Fideo’r Trallwng. Yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, 2006, bu 10 o bobl ifanc o Ganolfan Ieuenctid y Trallwng yn cymryd rhan mewn prosiect fideo dan arweiniad Ruth Carter a Tony Wainwright. Thema bwlio oedd cychwyn y prosiect, ac o hyn, crëwyd ffilm fer,...

Pin It on Pinterest

X