Prosiectau Bychain 2009

Cynhaliwyd digwyddiadau Cymraeg yn canolbwyntio ar farddoniaeth a cherddoriaeth yng nghwmni Meirion MacIntyre, Twm Morys a Siân James. Trefnwyd y digwyddiadau hyn gan y Clwb ‘C’ gyda chyllid partneriaeth gan Gymunedau yn Gyntaf Bro Ddyfi a Chyswllt Celf. Gwnaethom...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2008

Eleni, mae’r Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi dathlu 10 mlynedd ar waith o fewn Ysgolion Gogledd Powys. Rydym wedi gweithio gyda 20 o ysgolion cynradd trwy Ogledd Powys, gan roi cyfle i 1,800 o blant gymryd rhan mewn amrediad o gyfryngau celfyddydol. Ymysg rhai...
Ffilmic 2008

Ffilmic 2008

Cynhaliwyd yr ail Ŵyl Ffilmic yn Theatr Llywn, Llanfyllin ddiwedd mis Hydref 2008. Dangoswyd ystod eclectig o ffilmiau nodwedd, ffilmiau byrion a ffilmiau fideo o bedwar ban byd dros gyfnod o ddau ddiwrnod.  Un o’r uchafbwyntiau oedd ‘The Cameraman’ – ffilm fud gan...

Pin It on Pinterest

X