Dahtlu Creadigrwydd Plant 2009

Prosiect Creadigrwydd ein Dathlu Plant wedi bod yn rhedeg ers dros ddeng mlynedd ac mae’n gweithio i roi artistiaid proffesiynol i ysgolion cynradd ar draws Gogledd Powys. Roedd eleni’n llwyddiannus iawn, diolch i’n gwaith mewn partneriaeth â Swyddog Ysgolion...

Pantomeim Middletown 2009

Bu pobl ifanc o Ganolfan Ieuenctid Middletown yn gweithio gyda Moni Gately a Helen Young dros gyfnod o ddeg wythnos i greu pantomeim erbyn y Nadolig, a pherfformiwyd y sioe ddwywaith o flaen cynulleidfa fawr oedd wedi mwynhau’r sioe yn fawr iawn.

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.