Dathlu Creadigrwydd Plant 2010

Mae Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi bod yn rhedeg ers dros ddeng mlynedd bellach. Mae’n rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd weithio gydag artistiaid proffesiynol ar ystod o gyfryngau artistig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, buom yn gweithio gyda rhyw 20 o ysgolion...
Theatr Stiwt 2010

Theatr Stiwt 2010

Eleni rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda Theatr Stiwt a leolir yn Rhosllanerchrugog i gyflawni nifer o weithdai. Dros yr haf, trefnwyd ‘Ffrwydrad Celf Haf’ oedd yn cynnwys gweithdai Graffiti, argraffu crysau-T, DJio, Enamlo, Creu ffasiwn o ddeunyddiau wedi’i...

Pin It on Pinterest

X