Dathlu Creadigrwydd Plant 2011

Mae Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi rhedeg ers dros ddeng mlynedd bellach. Mae’n rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd weithio gydag artistiaid proffesiynol ar ystod o gyfryngau artistig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, buom yn gweithio gyda rhyw 20 o ysgolion...
Mapiau Afon Cain 2011

Mapiau Afon Cain 2011

Gwnaeth Brian Jones gynhyrchu tri map eglurhaol o adrannau o afon Cain, sef gwaith a gomisiynwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd ac Ymddiriedolaeth Afon Hafren. Mae’r mapiau’n cynrychioli’n fanwl yr adran o afon Cain ar gyfer pysgotwyr, ac maen nhw’n rhan o brosiect...
Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2011

Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2011

Rydym wedi gweithio gyda’r gwasanaeth ieuenctid ers blynyddoedd bellach i gyflenwi gweithdai mewn clybiau ieuenctid statudol, ac eleni mae’r rhain wedi cynnwys: Llanidloes yn cymryd rhan wrth adeiladu wigwam o helyg; bu’r Trallwng yn cymryd rhan mewn argraffu crysau T...

Pin It on Pinterest

X