Masquerade 2012

Masquerade 2012

Mae Masquerade yn rhoi cyfle i bobl o bob oed a gallu gael mynediad at y celfyddydau.  Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addasu drama a symudiadau, ac yn gwella eu sgiliau actio a symud. Mae ein dull o weithio, sy’n hollgynhwysol, yn annog cyfranogwyr...

Pin It on Pinterest

X