Celfyddydau Llanandras 2014

Celfyddydau Llanandras 2014

Yn ystod tymor yr hydref a’r gwanwyn buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chlwb Ieuenctid Llanandras i gyflenwi cyfres o sesiynau blasu ym maes celfyddydau. Cychwynnodd y grŵp gyda sesiwn Graffiti dan ofal Blue MacAskill, drwy ystyried creu eu tagiau eu hunain trwy...
Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2013

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2013

“Llwyddodd yr holl bobl ifanc i gyflawni mwy na’r disgwyl.” Eleni cefnogwyd Mickstock, digwyddiad i fandiau gyda barbeciw yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin; dwy gantores ifanc oedd yn canu gitâr oedd yr enillwyr – roedden nhw wedi ysgrifennu a recordio eu caneuon eu hunain...

Prosiect Britten 2013

Prosiect partneriaeth aml-gyfryngol oedd hon gyda Hafren ac Opera Canolbarth Cymru, oedd yn seiliedig ar waith Benjamin Britten – cynhelir dathliadau ei ganmlwyddiant ym mis Tachwedd 2013. Yn ystod mis Ebrill cynhaliwyd gweithdai gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn...

Pin It on Pinterest

X