Dathlu Creadigrwydd Plant 2015

Dathlu Creadigrwydd Plant 2015

Hwn yw un o’n hen brosiectau sy’n digwydd bob blwyddyn ac sy’n galluogi ysgolion i weithio gydag artist proffesiynol dros gyfnod o ddau ddiwrnod. Eleni bu’r disgyblion yn mwynhau ggwneud gwaith cerameg, murluniau a thecstilau yng nghwmni Hilary Roberts; gwydr...
Sesiynau Sadwrn Gweithgar 2015

Sesiynau Sadwrn Gweithgar 2015

Buom yn gweithio gyda theuluoedd yn ardal Ystâd Oldford yn y Trallwng i gynnal gweithgareddau celf a choginio bob mis. Roedd artistiaid amrywiol yn cynnal gweithgareddau creadigol – a’r nod oedd ysbrydoli, ymgysylltu a chefnogi cymunedau i gymryd rhan mewn...
Dwi’n Caru Ffilm 2014

Dwi’n Caru Ffilm 2014

Blue MacAskill a Jim Elliott fu’n rhedeg y sesiynau gydag 11 o oedolion ag anableddau dysgu rhwng Medi – Tachwedd 2014 i greu ffilm. Rhoddwyd cyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau gwylio, dysgu a deall ffilm, ac arweiniodd hyn at greu ffilm fer gyda’r teitl ‘I...
Gofalwyr Ifainc (WCD) 2014

Gofalwyr Ifainc (WCD) 2014

Cynhaliwyd gweithdai awyr agored amrywiol a gweithdai gyda chelfyddydau a ailgylchwyd yn y digwyddiad i lansio Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru/Gofalwyr Ifainc ddydd Iau 30 Hydref, 2014 yn Ysgol Glan Clwyd. Cafodd pawb amser gwych yng nghwmni Richard Stephenson, Sue...

Pin It on Pinterest

X