Bywluniad 2016

Bywluniad 2016

Mae sesiynau Darlunio Bywyd yn digwydd bob mis yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymuned Llanfyllin. Mae hwn yn glwb celf rheolaidd gyda model bywyd, rydym yn darparu easels a chyfranogwyr yn dod â’u deunyddiau darlunio a phaentio eu hunain. Croeso i bob oed a...
Blwch Cerddoriaeth 2016

Blwch Cerddoriaeth 2016

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Healthy Friendships yn Y Trallwng i gynnal sesiwn cerddoriaeth unwaith y mis o fis Tachwedd – Mawrth a phobl hŷn â dementia. Roedd y sesiynau Arweiniwyd gan Penny Burns ac yn cynnwys cymysgedd o canu a ddewiswyd gan y...
Masquerade 2015

Masquerade 2015

Masquerade yn grŵp drama a’r celfyddydau ar gyfer pob oedran a gallu. Dechreuodd y grŵp eu tymor 2015 yn edrych ar thema’r môr. Maent yn gorymdeithio ac yn perfformio mewn digwyddiadau lleol gan gynnwys Dydd Gŵyl Myllin ac yn y Blaid Wyrcws i...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.