Cyswllt Celf Hyffordiant 2015

Cyswllt Celf Hyffordiant 2015

Cynhaliwyd hyfforddiant Gwaith Coed i artistiaid yn Wrecsam dan ofal Harry Greaves. George Stroud fu’n hyfforddi staff ar y ‘Final Cut X’ newydd.   Mae nifer o artistiaid wedi elwa o’n cronfa hyfforddi, megis: Aeth Dux ar gwrs datblygu cymuned permaddiwylliant...
Cre8 2015

Cre8 2015

Ymhlith y cyfarfodydd ym Machynlleth roedd Milly Jackdaw yn arwain sesiwn ar ôl derbyn cyllid hyfforddi gennym ar thema ‘Straeon Tylwyth Teg’, Jo Munton oedd arweinydd sesiwn ar ‘Grym y Pyped’, cafwyd cyflwyniad gan Jane Hoy a Rosie Leach i Theatr Fforwm, Carol fu’n...
WCAN 2015

WCAN 2015

Andrew Sharp oedd cyflwynydd sesiwn ar ffotograffiaeth, a ddilynwyd gan weithdy ar thema golau; Marja Bonada oedd arweinydd gweithdy oedd yn gysylltiedig â’r ‘Deed Exhibition’, ac arweinydd y sesiwn tango oedd Ali Pickard; Terry a Dru Cripps oedd yng ngofal trafodaeth...
Llusernau Wrecsam 2015

Llusernau Wrecsam 2015

Mae llawer o hwyl Cafodd wrth i deuluoedd ddod allan i ganol tref Wrecsam ar gyfer y Switch Light On digwyddiad a oedd yn cynnwys ein gorymdaith llusernau dan arweiniad Siôn Corn a’i geirw. Yr orymdaith gyda llusernau a cherddoriaeth goleuo dref gyda diolch i...

Pin It on Pinterest

X