Hanfodion Creadigol 2018

Hanfodion Creadigol 2018

Rhaglen o weithdai ar gyfer artistiaid er mwyn datblygu arferion ym maes celfyddydau cymunedol, ac ar yr un pryd cynnig cyfle i gwrdd â phobl newydd a rhwydweithio.   Gweithdy Egwyddorion Safonau Daeth Rhian Hutchings a Tracey Jones o ArtWorks Cymru i gyflwyno...
Llanfyllin yn Canu – Côr Cymunedol

Llanfyllin yn Canu – Côr Cymunedol

Côr gymunedol newydd yw Llanfyllin Canu. Mae’n costio £2 y sesiwn. Arweinir y côr gan Suzanne Edwards a Paul Wardell. Byddwn yn cyfarfod bob wythnos ar ddydd Sul rhwng 3.30 a 5.30pm ar y dyddiadau canlynol: – 30 Medi – 7fed, 14eg, 21ain, 28ain Hydref...
Heriau Creadigol 2018

Heriau Creadigol 2018

Cyflwynwyd rhaglen gweithdai dros yr Haf.  Roeddynt yn cynnwys creu creaduriaid newydd dychmygol, syniadau ar gyfer meysydd chwarae perffaith, creu archarwyr newydd, gwneud offer cerdd cartref, dysgu estroniaid am ein bwyd a chreu gwisgoedd...

Pin It on Pinterest

X