Adrodd Straeon 2012

Adrodd Straeon 2012

Ymwelodd teuluoedd o Lanfyllin, Llanfair a’r Trallwng â’u llyfrgelloedd lleol a chael hwyl fawr â’r adroddwr straeon Fiona Collins. Gwnaed y sesiynau’n bosibl trwy weithio mewn partneriaeth â Sheela Hughes, PPPhI, y Gwasanaeth...
Dweud Straeon 2011

Dweud Straeon 2011

Cefnogwyd yr Ŵyl Dweud Straeon a drefnwyd gan y Swyddog Gwasanaethau Bro yn ystod yr haf, gyda storïwyr amrywiol – yn eu mysg Helen East ac Amy Douglas yn ymweld â llyfrgelloedd Y Trallwng, Llanfyllin a Llanfair Caereinion. Buom hefyd yn gweithio mewn...
Prosiectau Partneriaeth 2010

Prosiectau Partneriaeth 2010

Mewn Partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Bro, a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc (PPPI) Sesiynau Crefft Rhieni a Gofalwyr Yn Oldford, buom yn cefnogi’r Gwasanaethau Bro, PPPI i redeg amrediad o sesiynau crefft i rieni a gofalwyr plant o ardaloedd Dechrau’n Deg y...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.