Dathlu Creadigrwydd Plant 2011

Mae Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi rhedeg ers dros ddeng mlynedd bellach. Mae’n rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd weithio gydag artistiaid proffesiynol ar ystod o gyfryngau artistig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, buom yn gweithio gyda rhyw 20 o ysgolion...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2010

Mae Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi bod yn rhedeg ers dros ddeng mlynedd bellach. Mae’n rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd weithio gydag artistiaid proffesiynol ar ystod o gyfryngau artistig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, buom yn gweithio gyda rhyw 20 o ysgolion...

Pin It on Pinterest

X