Strafagansa Celf 2016

Strafagansa Celf 2016

Strafagansa Celf yn brosiect wedi’i anelu at oedolion ag anableddau sydd wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd ac yn cael ei reoli gan Cyswllt Celf dysgu – Cyswllt Celf. Cymerodd 17 o oedolion o Ddiwrnod Leighton Base, Mencap, Rhoslyn,...
Dwi’n Caru Ffilm 2014

Dwi’n Caru Ffilm 2014

Blue MacAskill a Jim Elliott fu’n rhedeg y sesiynau gydag 11 o oedolion ag anableddau dysgu rhwng Medi – Tachwedd 2014 i greu ffilm. Rhoddwyd cyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau gwylio, dysgu a deall ffilm, ac arweiniodd hyn at greu ffilm fer gyda’r teitl ‘I...
Masquerade 2014

Masquerade 2014

Grŵp drama a chelfyddydau yw Masquerade i bobl o bob oed a gallu. Agorwyd tymor 2014 trwy ystyried chwedlau a lluniwyd chwedl newydd yn seiliedig ar goeden unig enwog Llanfyllin; wedyn cynhaliwyd gorymdaith a pherfformiadau o flaen cynulleidfaoedd o deuluoedd mewn...

Pin It on Pinterest

X