Merched y Wawr 2017

Rydym yn cefnogi dathliad Dydd Gŵyl Dewi Swper ar 22 Chwefror yn y Cain Valley rhwng gyfer Merched y Wawr a’r Gymdeithas Gymraeg. Roedd ganddynt noson bleserus iawn gyda adloniant gan fand gwerin Hen Fegin.
Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2015

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2015

Un o’n hen brosiectau unwaith eto, lle mae pobl ifanc yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau cerddorol gyda cherddorion proffesiynol. Eleni recordiodd disgyblion Ysgol Dafydd Llwyd CD gyda Tony Skeggs a Tommy Mills, oedd hefyd yn rhedeg gweithdai bandiau roc o fewn Clybiau...
Cerddoriaeth y Stiwt 2014

Cerddoriaeth y Stiwt 2014

Jim Elliott a Francesca Simmons fu’n gweithio gyda 5 o bobl ifanc dros 4 diwrnod i greu ystod o ganeuon yn Theatr y Stiwt. Rhoddwyd cyflwyniad gwych ar greu cerddoriaeth i’r bobl ifanc i weithio fel band. Ar ddiwedd y diwrnod olaf, cynhaliwyd perfformiad bach ar gyfer...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.