Dathlu Creadigrwydd Plant 2008

Eleni, mae’r Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi dathlu 10 mlynedd ar waith o fewn Ysgolion Gogledd Powys. Rydym wedi gweithio gyda 20 o ysgolion cynradd trwy Ogledd Powys, gan roi cyfle i 1,800 o blant gymryd rhan mewn amrediad o gyfryngau celfyddydol. Ymysg rhai...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2007

Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant yw un o brosiectau craidd Cyswllt Celf. Mae’n cynnig ystod amrywiol ac arbenigol o weithgareddau celf a chrefft i blant rhwng 4 a 11 oed. Mae prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant wedi bod ar y gweill ers 9 mlynedd, a hwn yw un o’n...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2006

Prosiect Dathlu Creadigrwydd Plant yw un o brosiectau craidd Cyswllt Celf. Mae’n cynnig ystod amrywiol ac arbenigol o weithgareddau celf a chrefft i blant rhwng 4 a 11 oed. Hyd yn hyn eleni, mae’r prosiect wedi gwasanaethu 20 o ysgolion yng Ngogledd Powys, gan gynnig...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2005

Mae mwy na 2,100 o leoedd cyfranogwyr eu cymryd i fyny eleni mewn ysgolion cynradd ar draws Gogledd Powys. Y cyfryngau a ddefnyddir i gynhyrchu ystod eang o waith celf a chrefft mor amrywiol ag erioed – cansen a gwaith meinwe, animeiddio, gwneud mainc, paentio...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2004

Mae Dathlu prosiect Creadigrwydd Plant yw un o brosiectau craidd rhedeg gan Cyswllt Celf. Mae’n cynnig ystod amrywiol ac arbenigol o weithgareddau celf a chrefft i blant rhwng 4 ac 11 oed. Mae Dathlu prosiect Creadigrwydd Plant yn llwyddiannus iawn eto eleni....

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.