Chwedlau Ceiriog 2017

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i’r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd....
Gan Maldwyn Dalent 2015

Gan Maldwyn Dalent 2015

Ar ddydd Mercher daeth y 4ydd o Dachwedd bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Powys at ei gilydd yn Theatr Hafren i gymryd rhan yn y gystadleuaeth talent eleni ‘Pwy yw Got Talent yn Sir Drefaldwyn?’ Ar y noson roedd gan y beirniaid Graham Brown, Ade Powell a...
Dawnsio Stryd 2015

Dawnsio Stryd 2015

Ddydd Mawrth 31ain Mawrth, buom yn gweithio gyda Bethan Smith o Ddawns Powys i gynnal gweithdy dawnsio stryd. Daeth dros 20 o blant a phobl ifanc yno i ddysgu symudiadau dawns newydd ac i greu perfformiad erbyn diwedd y sesiwn ar gyfer eu rhieni.    ...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.