Ffilmic 2016

Ffilmic 2016

Gŵyl Ffilmic yw Gwyl Ffilm a Ffotograffiaeth Llanfyllin; bellach yn ei 10fed flwyddyn. Mae rhan o’r rhaglen yw’r Cymryd 10 Her y mae cyfranogwyr yn cael 10 diwrnod i wneud ffilm 5 munud. Blue MacAskill wedi ein helpu i lansio’r hyn ar Sad 22 Hyd gyda gweithdy ar wneud...
Ffilmic 2015

Ffilmic 2015

Yn Ffilmic 2015 o ffilmiau byr a wnaed gan bob oed a gallu eu sgrinio fel rhan o’r her ffilm Cymerwch 9 a lansiwyd ar Sadwrn 24 Hydref gyda gweithdy gwneud ffilmiau gyda Lewis Hancock. Yna roedd ddyfodiaid ond 10 diwrnod i wneud ffilm 5 munud a oedd i gynnwys prop ac...
Dwi’n Caru Ffilm 2014

Dwi’n Caru Ffilm 2014

Blue MacAskill a Jim Elliott fu’n rhedeg y sesiynau gydag 11 o oedolion ag anableddau dysgu rhwng Medi – Tachwedd 2014 i greu ffilm. Rhoddwyd cyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau gwylio, dysgu a deall ffilm, ac arweiniodd hyn at greu ffilm fer gyda’r teitl ‘I...

Clwb Pêl-droed Wrecsam 2015

Lewis Hancock fu’n gweithio gyda Chlwb Pêl-droed Wrecsam i greu ffilm am y clwb i ddathlu ei ben-blwydd yn 150 oed. Yn y ffilm, cafwyd cyfweliadau gyda’r staff, chwaraewyr a chefnogwyr. Dangoswyd y ffilm mewn un o’r digwyddiadau i ddathlu’r achlysur.

Pin It on Pinterest

X