Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2014

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2014

Mae’r prosiect cerdd yma’n cynnig cefnogaeth a chyfleoedd datblygu i unigolion a bandiau trwy weithdai, digwyddiadau a sesiynau mentora ac arweiniad unigol. Mae’r prosiect yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid Powys trwy gydol y flwyddyn. Bu...
Adrodd Straeon 2012

Adrodd Straeon 2012

Ymwelodd teuluoedd o Lanfyllin, Llanfair a’r Trallwng â’u llyfrgelloedd lleol a chael hwyl fawr â’r adroddwr straeon Fiona Collins. Gwnaed y sesiynau’n bosibl trwy weithio mewn partneriaeth â Sheela Hughes, PPPhI, y Gwasanaeth...
Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2011

Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2011

Rydym wedi gweithio gyda’r gwasanaeth ieuenctid ers blynyddoedd bellach i gyflenwi gweithdai mewn clybiau ieuenctid statudol, ac eleni mae’r rhain wedi cynnwys: Llanidloes yn cymryd rhan wrth adeiladu wigwam o helyg; bu’r Trallwng yn cymryd rhan mewn argraffu crysau T...

Pin It on Pinterest

X