Heriau Creadigol 2018

Heriau Creadigol 2018

Cyflwynwyd rhaglen gweithdai dros yr Haf.  Roeddynt yn cynnwys creu creaduriaid newydd dychmygol, syniadau ar gyfer meysydd chwarae perffaith, creu archarwyr newydd, gwneud offer cerdd cartref, dysgu estroniaid am ein bwyd a chreu gwisgoedd...
Diwrnod Myllin Sant 2018

Diwrnod Myllin Sant 2018

Ddydd Sadwrn 16eg Mehefin, cynhaliwyd diwrnod i ddathlu Myllin Sant a phobl Llanfyllin am yr 8fed tro – diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i ‘Something Tasty’ cafodd pawb frecinio blasus am ddim, i alluogi pawb i fwynhau’r dathliadau, a mwynhau perfformiad gan...
Wythnos Addysg Oedolion 2018

Wythnos Addysg Oedolion 2018

Cyflenwyd dau weithdy, anffurfiol a hamddenol fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion. Roeddynt yn cynnwys paentio ar gynfas gyda Josie Ewing a noson o ddawnsio’r salsa yng nghwmni Victoria Evans. Gwych – lleoliad cyfleus, croesawgar, pleserus. Clywch! Clywch! Rhagorol...

Pin It on Pinterest

X