Pwytho Straeon Jane 2018

Pwytho Straeon Jane 2018

Cyflwynwyd prosiect tecstilau ym Machynlleth yng nghwmni Hilary a Graham Roberts, a gydag Ezma Zhao yn Nhrefaldwyn er mwyn darganfod gweithiau ysgrifennu a gwnïo Jane Austen i ddathlu dau ganmlwyddiant ers ei marwolaeth. Dros y deg wythnos, roedd cyfranogwyr wedi creu...
Cre8 2015

Cre8 2015

Ymhlith y cyfarfodydd ym Machynlleth roedd Milly Jackdaw yn arwain sesiwn ar ôl derbyn cyllid hyfforddi gennym ar thema ‘Straeon Tylwyth Teg’, Jo Munton oedd arweinydd sesiwn ar ‘Grym y Pyped’, cafwyd cyflwyniad gan Jane Hoy a Rosie Leach i Theatr Fforwm, Carol fu’n...
Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2015

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2015

Un o’n hen brosiectau unwaith eto, lle mae pobl ifanc yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau cerddorol gyda cherddorion proffesiynol. Eleni recordiodd disgyblion Ysgol Dafydd Llwyd CD gyda Tony Skeggs a Tommy Mills, oedd hefyd yn rhedeg gweithdai bandiau roc o fewn Clybiau...
Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2015

Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2015

Bob blwyddyn byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Powys i gynnal gweithdai amrywiol. Cymerodd aelodau Clwb Ieuenctid Machynlleth ran mewn gweithdy cyffrous ar sgiliau syrcas gydag Eliot Maddocks a gweithdy gemwaith a gynigiwyd i Glwb ieuenctid Y Drenewydd yng...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.