Merched y Wawr 2017

Rydym yn cefnogi dathliad Dydd Gŵyl Dewi Swper ar 22 Chwefror yn y Cain Valley rhwng gyfer Merched y Wawr a’r Gymdeithas Gymraeg. Roedd ganddynt noson bleserus iawn gyda adloniant gan fand gwerin Hen Fegin.
Wythnos Addysg Oedolion 2016

Wythnos Addysg Oedolion 2016

Wythnos Addysg Oedolion (25 Mehefin – 1 Gorffennaf 2016) yn ymgyrch flynyddol sy’n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion. Nawr mewn dros 55 o wledydd ledled y byd, ei bwriad yng Nghymru yw cyfeirio yr amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael...

Pin It on Pinterest

X