Lego Movie Gwneud 2017

Lego Movie Gwneud 2017

Yn ystod y sesiwn i blant a phobl ifanc yn cael eu dysgu sgiliau newydd ac yn rhoi hyder i wneud eu ffilm animeiddio fer eu hunain gan ddefnyddio LEGO fel cyfrwng cychwyn. cynllunio Story, technegau animeiddio, ffilm / gwneud apps meddalwedd a defnydd creadigol o sain...
The Venture 2016

The Venture 2016

Cawsom noson wych gyda phobl ifanc o The Venture. Dux consultated gyda nhw am yr hyn maent am ei wneud fel prosiect celfyddydol y flwyddyn nesaf ac mae’n edrych fel y gallai rhai pypedau enfawr ar y gorwel...
Taro Tant 2015

Taro Tant 2015

Prosiect ar y cyd yw ‘Taro Tant’ rhwng Cyswllt Celf a Gwasanaeth Ieuenctid Powys, sy’n cynnig gwersi gitâr, sesiynau tiwtora a mentora am ddim i bobl ifanc sydd am gychwyn creu cerddoriaeth. Mae nifer o bobl ifanc newydd yn cymryd rhan yn y prosiect, ac maent yn cwrdd...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.