Dathlu Creadigrwydd Plant 2005

Mae mwy na 2,100 o leoedd cyfranogwyr eu cymryd i fyny eleni mewn ysgolion cynradd ar draws Gogledd Powys. Y cyfryngau a ddefnyddir i gynhyrchu ystod eang o waith celf a chrefft mor amrywiol ag erioed – cansen a gwaith meinwe, animeiddio, gwneud mainc, paentio...

Strafagansa Celf 2004

Strafagansa Celf yr Haf Cymerodd y prosiect eleni ar ddydd Gwener ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae grŵp o 30 o oedolion ag anableddau dysgu o Mencap Llanfyllin, Cae Melyn, Rhoslyn, canolfan dydd Leighton ac Academi Vyrnwy mwynhau gweithdai mewn cerddoriaeth gyda Niall...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2004

Mae Dathlu prosiect Creadigrwydd Plant yw un o brosiectau craidd rhedeg gan Cyswllt Celf. Mae’n cynnig ystod amrywiol ac arbenigol o weithgareddau celf a chrefft i blant rhwng 4 ac 11 oed. Mae Dathlu prosiect Creadigrwydd Plant yn llwyddiannus iawn eto eleni....

Pin It on Pinterest

X