Strafagansa Celf 2008

Strafagansa Celf 2008

Mae’r Strafagansa Celf wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers deng mlynedd bellach – prosiect yw hwn wedi’i anelu at bobl sydd ag anableddau dysgu. Trefnir nifer o weithdai dydd yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â chyfres o weithdai dros yr haf. Trwy’r Strafagansa Celf,...
Strafangsa Celf 2007

Strafangsa Celf 2007

Mae Strafagansa Celf wedi bod yn rhedeg ers 9 mlynedd; prosiect yw hwn ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Cynhelir cyfres o weithdai diwrnod o hyd trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chyfres o weithdai dros yr haf. Strafagansa Celf y Gwanwyn Bu Mencap yn cymryd rhan...
Strafagansa Celf 2006

Strafagansa Celf 2006

Strafagansa Celf y Gwanwyn Bu bobl o ganolfan Rhoslyn yn cymryd rhan mewn diwrnod o gynhyrchu printiau yn Neuadd y Santes Fair yn y Trallwng ym mis Ebrill 2006. Ar ôl tynnu lluniau, fe’u trosglwyddwyd i bolystyren ac yna cafwyd cyfle i ddewis o liwiau amrywiol i rolio...
Strafagansa Celf 2005

Strafagansa Celf 2005

Strafagansa Celf yr Haf Cymerodd y prosiect eleni ar ddydd Gwener ym mis Awst. Mae grŵp o 30 o oedolion ag anableddau dysgu o Mencap Llanfyllin, Cae Melyn, Rhoslyn, canolfan dydd Leighton ac Academi Vyrnwy mwynhau gweithdai mewn llais ac offerynnau taro, dawns, a...

Strafagansa Celf 2004

Strafagansa Celf yr Haf Cymerodd y prosiect eleni ar ddydd Gwener ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae grŵp o 30 o oedolion ag anableddau dysgu o Mencap Llanfyllin, Cae Melyn, Rhoslyn, canolfan dydd Leighton ac Academi Vyrnwy mwynhau gweithdai mewn cerddoriaeth gyda Niall...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.