Heriau Creadigol 2018

Heriau Creadigol 2018

Cyflwynwyd rhaglen gweithdai dros yr Haf.  Roeddynt yn cynnwys creu creaduriaid newydd dychmygol, syniadau ar gyfer meysydd chwarae perffaith, creu archarwyr newydd, gwneud offer cerdd cartref, dysgu estroniaid am ein bwyd a chreu gwisgoedd...
Ein Lle Ni 2017 / 18

Ein Lle Ni 2017 / 18

Buom yn gweithio gyda gwirfoddolwr lleol, Sheela Hughes i gefnogi teuluoedd Maesyrhandir i gynnal cyfres o weithdai celf i’r teulu trwy gydol 2017 a 2018, a gyllidwyd yn rhannol gan Gyngor Tref Y Drenewydd. Erbyn hyn mae’r teuluoedd oedd yn mynychu’r sesiynau wedi...
Syrcas Awyr 2018

Syrcas Awyr 2018

Gweithdy ar thema syrcas a’r awyr ar gyfer teuluoedd. Roedd cyfleoedd dysgu jyglo, taflu cylchau, diablo, ffyn y diawl, cerdded rhaff dynn a gwaith yn yr awyr gyda rhaffau a’r trapîs gyda Hazel Maddocks. Gawson ni amser gwych. Roedd fy merch wrth ei bodd â’i phen i...
Lliwiau’r Gwanwyn 2018

Lliwiau’r Gwanwyn 2018

Sesiwn celf a chrefft i’r teulu gan ganolbwyntio ar y Gwanwyn. Rhoddwyd cyfle i gyfranogwyr brofi chwarae blêr gyda phaent, argraffu dwylo ar gardiau, pennau berwr, stampiau llysiau, bwydwyr adar, paentio wyau, hosanau gwynt a bomiau hadau eto yng nghwmni Tree...

Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau

Cyflwynwyd cyfres o weithdai teuluol yn Workhouse Llanfyllin gan ddefnyddio’r celfyddydau i greu gardd gymunedol. Roedd y sesiynau’n cynnwys adrodd straeon, crefft, celfyddydau gweledol, drymio, ac fe’u penodwyd mewn digwyddiad Gardd Golau yn cynnwys...

Pin It on Pinterest

X