Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Un o’n prosiectau sefydledig blynyddol yw hwn, a chydnabyddir ei fod yn gwella’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael â thlodi plant ac yn ategu addysg amgylcheddol. Eleni mae’r prosiect wedi ymgysylltu ag 16 ysgol ar draws Gogledd Powys a Wrecsam. Mae’r artistiaid yn...
Crefft CBSW 2017 / 18

Crefft CBSW 2017 / 18

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gyflwyno amrediad o weithgareddau celf a chrefft i deuluoedd ym Marchnad y Bobl yn Wrecsam gydag Emma Jayne Holmes, Nina Duckers, Donna Jones a Marja Bonada....
Hanfodol Creadigol 2017

Hanfodol Creadigol 2017

Gweithio gyda Dementia fel Artist Cymunedol Sesiwn DPP yn canolbwyntio ar ddiddymu demensia ac i roi enghreifftiau ymarferol o waith y gellir eu mabwysiadu i ddod â budd i bobl â Dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Roedd cymysgedd o sesiynau ymarferol, fideos...
Dathlu Creadigrwydd Plant  2017

Dathlu Creadigrwydd Plant 2017

Un o’n prosiectau traddodiadol blynyddol yw hwn; cydnabyddir ei fod yn ehangu’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael ag agenda tlodi plant ac yn cefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 sesiwn ym mhob ysgol gynradd; eleni roedd sesiynau’n...
Cyseiniant 2017

Cyseiniant 2017

Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda dysgwyr Cymraeg oedolion a rhai disgyblion MAT (Mwy Galluog a Thalentog). Cymerodd y cyfranogwyr ran mewn gweithdai barddoniaeth a ysbrydolwyd gan gerdded o amgylch Erddig a Sycharth, cefnogwyd Aled Lewis Evans yn ogystal â...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.