Ein Lle Ni 2017 / 18

Ein Lle Ni 2017 / 18

Buom yn gweithio gyda gwirfoddolwr lleol, Sheela Hughes i gefnogi teuluoedd Maesyrhandir i gynnal cyfres o weithdai celf i’r teulu trwy gydol 2017 a 2018, a gyllidwyd yn rhannol gan Gyngor Tref Y Drenewydd. Erbyn hyn mae’r teuluoedd oedd yn mynychu’r sesiynau wedi...
Goleuo Drenewydd 2016

Goleuo Drenewydd 2016

Rydym yn cynnal gweithdai gwneud llusernau, gan gynnwys: 2 weithdy gyda gofalwyr ifanc yn y Drenewydd ar 31 Hydref a’r 14eg Rha, diwrnod o weithdai yn Ysgol Ladywell a gweithdy i’r teulu yn Glanhafren ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd a oedd yn cynnwys gwneud...
Straeon Amgen 2016

Straeon Amgen 2016

O Jan – Mawrth 2016 gweithiodd Dux a Richard Chaloner ag Ysgol Maes-y-Mynydd a’r Lifehouse am 1 diwrnod yr wythnos dros 10 wythnos. Roedd y prosiect yn golygu edrych ar waith Graeme Davies ac R S Thomas a defnyddio ysgrifennodd cyfranogwyr cyfryngau...

Pin It on Pinterest

X