Chwedlau India 2018

Chwedlau India 2018

Daeth Fiona Collins a Catrin Williams i weithio gyda theuluoedd, oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl a phlant ysgol er mwyn darganfod casgliad Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis, Y Trallwng. Roedd y prosiect yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a meddwl yn gritigol...
Cre8 2015

Cre8 2015

Ymhlith y cyfarfodydd ym Machynlleth roedd Milly Jackdaw yn arwain sesiwn ar ôl derbyn cyllid hyfforddi gennym ar thema ‘Straeon Tylwyth Teg’, Jo Munton oedd arweinydd sesiwn ar ‘Grym y Pyped’, cafwyd cyflwyniad gan Jane Hoy a Rosie Leach i Theatr Fforwm, Carol fu’n...
Celfyddydau Dementia 2015

Celfyddydau Dementia 2015

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gofal Croesffyrdd i gefnogi eu grŵp cymorth newydd i unigolion â dementia. Linda Jane James oedd yn gweithio gyda nhw ar weithdy celfyddydau gweledol ym mis Mai; a Rachel Byron oedd yn arwain Caffi’r Cof yn y Trallwng i gyflenwi...

Pin It on Pinterest

X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.